Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Yrkes­­utbildningar

Är du redo att ta ett nytt steg i livet? Vi har utbildningar inom flera olika områden. Hos oss hittar vi en väg framåt som passar dig!


Undersköterska

Undersköterska

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri samt inom området funktionsnedsättning.

Undersköterska svenska som andraspråk

Undersköterska (Svenska som andraspråk)

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri samt inom området funktionsnedsättning.

Barnskötare

Barn och fritid

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom socialt och pedagogiskt arbete. APL (arbetsplatsförlagt lärande) sker inom tre områden.

Elev som studerar till kock

Kock

Kockutbildningen i Sandviken ger dig meriterande gymnasiebetyg och en raketstart i din gastronomiska karriär. Utbildningen är utformad på ett sätt som är intressant, spännande och framför allt inspirerande.

Kvinna som lagar mat

Måltidsservice och lokalvård

I utbildningen får du lära dig arbeta med måltiden i centrum. Du får hantera olika livsmedel, förbereda, lägga upp, duka, serverera på ett inbjudande och trevligt sätt.

Elever vid lärare

Automationstekniker

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med el och programmerbara system, främst inom industrin.

Händer på dator med kod

Programmering

Det här är en utbildningen för dig som i framtiden vill arbeta med IT. Den ger dig goda kunskaper i programmering.

Man vid en server

IT-Tekniker

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med IT-säkerhet, server- och nätverksteknik.

Händer som skruvar

Underhållsmekaniker

Idag är det svårt att få tag på utbildade underhållsmekaniker trots att behovet är stort, vilket medför goda jobbmöjligheter för dig som väljer denna utbildning.

Lärare visar elev en maskin

Verkstadstekniker

Utbildningen till verkstadstekniker innehåller moment i matematik, ritningsläsning, mätteknik, materiallära, CAD och olika tillverkningsmetoder.

Kvinnlig yrkesförare i bil

Yrkesförare – tung lastbil med släp

Utbilda dig till yrkesförare för tung lastbil - ett eftertraktat yrke som leder till jobb.

Elev med bok

Gästrikevux

Gästrikevux och Yrkesvux är ett samarbete mellan Gästriklands kommuners och Älvkarlebys vuxenutbildningar på gymnasial nivå. Du har som Sandvikenbo möjlighet att söka yrkesutbildningar och lärlingsplatser i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Hofors, utan ett yttrande från din hemkommun.

Det här är validering

Vi kan ofta betydligt mer än vi har papper på; betyg, intyg eller andra utbildningsbevis. Vi lär oss nya saker hela livet och dina erfarenheter från fritiden, yrkeslivet, utbildning från annat land, arbetsmarknadskurser, interna kurser eller liknande kan du ha nytta av vid utbildning. Det är en vinst för både individ och samhälle att ta vara på kunnande som en person redan har.

Har du kunskaper och erfarenhet men saknar betyg för att söka en utbildning kan du validera för att bli behörig. Vill du anpassa nivån i en utbildning eller förkorta din studietid kan du validera för att inte behöva läsa det du redan kan.

Valideringen tar reda på det du redan kan och identifierar vad du behöver komplettera. På så sätt kan utbildningen inriktas mot rätt områden och studietiden kan förkortas.

Du som ska gå en yrkesutbildning på vuxenutbildningen

Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper. Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan i sådant fall leda till att din studietid kan kortas.

Så här går validering till - Valideringsprocessen

Valideringsprocessen innehåller flera steg och kommunernas vuxenutbildningar i Gävleborg arbetar utifrån en gemensam process.

Vid en validering kartläggs, dokumenteras, värderas och erkänns de kunskaper och erfarenheter du har mot uppsatta krav inom ett område eller en kurs.

Du startar med att göra en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Det kallas för inledande kartläggning och här får du stöd av en studie- och yrkesvägledare. Därefter gör du en fördjupad kartläggning tillsammans med yrkeslärare kopplat till det område eller den kurs du tänkt validera och utifrån detta tas beslut om validering.

Validering kan genomföras på olika sätt beroende av vad du ska validera. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området.

Om du behöver komplettera delar efter valideringen som du saknar för att uppnå hela området eller kursen får du en individuell studieplan för din kompletterande utbildning.

Både valideringens resultat och resultatet av din kompletterande utbildning bedöms och du får ett dokument, betyg eller intyg, på dina kunskaper.

Mer information om validering

Vill du validera eller veta mer om validering tar du kontakt med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din kommun.

Du hittar information även på Validering Gävleborg Länk till annan webbplats.

Kontakta Läroviken

Telefon: 026-24 00 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se
Postadress: 811 80 Sandviken

Vet du inte vilken utbildning som passar dig?

Kontakta gärna våra studie- och yrkesvägledare så hittar vi din väg framåt tillsammans!