Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Lärvux

Lärvux är komvux som anpassad utbildning för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Kurser

Vi erbjuder många kurser. Det finns säkert något som passar dig. Du som vill förbättra dina kunskaper i något ämne kan söka till kurser på grundläggande- och gymnasienivå. Du kan läsa flera kurser samtidigt.

Vissa kurser har kontinuerligt intag, det innebär att du får börja om det blir en plats ledig under året. Du placeras i kö och väntetiden kan variera beroende på t.ex. tillgången av plats på sökt kurs, inplacering i lämplig grupp och särskilda personliga skäl.

Utbildningen på Lärvux är avgiftsfri för kursdeltagaren.

 

Du kan söka en kortare orienteringskurs om du vill prova hur det är att läsa på Lärvux, få dina kunskaper validerade eller träna studieteknik. Kursen är då 2 timmar lång och du går max 10 gånger.

Du kan välja mellan dessa orienteringskurser:
1A
Orienteringskurs för att kunna ta bra beslut om vad du ska studera eller vilket yrkesval du ska göra.
1B
Orienteringskurs för att träna studieteknik.
1C
Orienteringskurs för att prova hur det är att läsa en speciell kurs.
1D
Orienteringskurs för att få dina kunskaper validerade.

Vi arbetar i en liten grupp. Du har gott om tid på dig. Vi lär oss tillsammans och alla kan vara med.
Vi träffas två eller fyra timmar i veckan.
Du kan gå flera kurser samtidigt.

 

Delkurs 1 SGRINDU 400 poäng
• handla, laga mat och baka
• diska och hålla rent
• samband mellan mat och hälsa
• redskap och teknisk utrustning hemma
• olycksrisker i köket

Delkurs 2 SGRINDV 400 POÄNG
• om Sandviken och Sandvikens historia
• söka information om service och kultur i Sandviken
• reklam
• olika yrken
• aktuella frågor i samhället

Delkurs 3 SGRINDX 400 poäng
• närmiljön och dess historia
• traditioner och högtider
• olika religioner
• lagar och regler
• demokrati och allas värde

Delkurs 1 SGRNATU 400 poäng
• känna igen olika mynt och sedlar
• betala
• växla
• klockan och att använda almanackan
• taluppfattning

Delkurs 2 SGRNATV 400 poäng
• svenska djur, husdjur, växter och fåglar
• uppleva naturen under fyra årstider
• miljöansvar

Delkurs 3 SGRNATX 400 poäng
• hur kroppen fungerar
• människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft
• känslor, relationer och livsfrågor
• sambandet mellan mat och hälsa

Delkurs 1 SGRSPRU 400 poäng
• samtala med och lyssna på varandra
• lära oss några enkla engelska ord och uttryck
• använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksätt för språk och kommunikation
• använda dator och Ipad

Delkurs 2 SGRSPRV 400 poäng
• högläsning
• läsa och samtala om böcker
• dramatisera
• skapa utifrån dina tankar, känslor och idéer.
• använda dator och Ipad

Delkurs 3 SGRSPRX 400 poäng
• ordbilder, läsa, skriva och förstå
• dator, söka information och bilder på internet
• Ipad olika program

Kursen vänder sig till dig som vill förstå hur naturen fungerar och påverkar dig.
Du får bland annat lära dig om:
• de olika årstiderna
• djur och växter
• människan och naturen
• människokroppen
• hur hälsan påverkas av mat, sömn och motion
• sexualkunskap

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på engelska.
Kursen är indelad i två delkurser.

Delkurs 1 SGRENGU 250 poäng
Du får bland annat lära dig:
• tala och lyssna till enkel engelska
• läsa och förstå enkla texter
• skriva ord och fraser för hand och på dator
• skriva enkla texter

Delkurs 2 SGRENGV 200 poäng
• du får tala, läsa och skriva mer avancerad engelska
• du får lära dig fler engelska ord och läsa lite längre texter
• du får skriva mer avancerade texter på dator

Du får bland annat lära dig om:
• hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras
• att förstå enkla väderfenomen, t.ex. hur vind uppstår
• att förstå hur ljud och ljus uppstår
• om tyngdkraft och elektricitet
• om kärnkraft, fossila och förnybara bränslen
• att genomföra enkla undersökningar i fysik
• att mäta tid på olika sätt

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om andra länder, olika klimat och hur folk lever i andra länder.
Du får bland annat lära dig:
• om jordens klimat, årstider och väder
• om hur jorden förändras av jordbävning och skogsavverkning
• hur du påverkar miljön och kan bidra till att den blir bättre
• använda karta och jordglob på olika sätt

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig baka och laga nyttig mat.
Du får bland annat lära dig om:
• matlagning och bakning och hur du följer ett recept
• redskap och teknisk utrustning som du använder hemma
• hur du ska hålla rent när du lagar mat
• att planera en måltid och lära dig vad som är nyttigt att äta
• planera dina inköp och hur du påverkas av reklam
• hur du tvättar kläder och vad du bör tänka på när du gör rent hemma

Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om vad som har hänt förr i tiden och om personer som levde då.
Du får bland annat lära dig om:
• några historiska händelser och personer i Sverige från forntid till nutid
• upptäcktsresor och uppfinningar
• om emigrationen från Sverige till USA
• människans levnadsförhållanden i olika tider
• historiska spår som traditioner

I kursen får du bland annat lära dig :

  • Om vattnets egenskaper och kretslopp
  • Om luftens egenskaper och sammansättning
  • Om fotosyntes, förbränning och några andra kemiska reaktioner
  • Om matens innehåll och betydelse för hälsan
  • Om vanliga kemikalier i hemmet och samhället
  • Att genomföra enkla undersökningar.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grundläggande matematik och bli säkrare på att använda matematik i vardagen. Det finns tre delkurser. Du kan läsa alla eller bara en kurs.

Delkurs 1 SGRMATU 300 poäng
Du får bland annat lära dig:
• taluppfattning
• de fyra räknesätten
• negativa tal i decimal-och bråkform
• procenträkning
• lösa matematiska problem i vardagen

Delkurs 2 SGRMATV 150 poäng
Du får bland annat lära dig om:
• enheter och uttryck för tid
• att mäta tid och uttrycka tid till exempel med klocka
• pengars värde och hur de kan växlas
• att göra matematiska undersökningar

Delkurs 3 SGRMATX 150 poäng
Du få bland annat lära dig om:
• de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
• mätning och uppskattning av längd, volym och massa
• geometriska begrepp som längd, höjd och bredd

Kursen är för dig som vill lära dig om olika religioner och livsfrågor.
Du får bland annat lära dig:
• om rätt och orätt
• om olika religioner som Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism
• ord, begrepp och symboler som hör ihop med olika religioner

Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att delta i vad som händer i Sandviken, Sverige och världen.
Du får bland annat lära dig om:
• vad demokrati innebär
• regler och lagar
• politiska partier och val i Sverige
• mänskliga rättigheter
• LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade)

Kursen vänder sig till dig som vill träna din förmåga att läsa, skriva och uttrycka dig. Kursen är indelad i tre delkurser och du kan välja att läsa en eller flera av kurserna.

Delkurs 1 Tala, lyssna och samtala SGRSVEU 300 poäng
Du får bland annat lära dig att:
• samtala, lyssna och diskutera
• göra muntliga presentationer
• söka information
• anpassa kommunikationen till den du pratar med
• skriva och läsa

Delkurs 2 Läsa och Skriva SGRSVEV 400 poäng
Du får bland annat lära dig att:
• läsa och förstå olika texter
• skriva olika typer av texter
• stava och att använda skiljetecken
• använda ordböcker
• använda ordbehandlingsprogram med stavningsprogram
• tala, lyssna och samtala

Delkurs 3 Texter SGRSVEX 300 poäng
Du får bland annat lära dig:
• att olika texter har speciella särdrag (genrer)
• läsa och skriva berättande, instruerande och argumenterande texter
• att kombinera ord, ljud och bild i texter
• tala, lyssna, samtala
• om några författare
• ordspråk, slang, dialekter och metaforer

Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål och vill lära dig läsa, skriva, lyssna till och förstå svenska.
Kursen delas in i tre delkurser.
Delkurs 1 SGRSVAU 400 poäng
Delkurs 2 SGRSVAV 300 poäng
Delkurs 3 SGRSVAX 300 poäng

Kursen är för dig som vill veta hur tekniska saker fungerar.
Du får bland annat lära dig:
• läsa och förstå instruktioner till apparater
• om olika materials egenskaper
• läsa instruktioner för teknisk utrustning
• använda teknik på ett säkert sätt
• tekniska ord och uttryck
• att hushålla med resurser som vatten och energi

Kursen är för dig som vill lära dig framställa och tolka bilder.
Du får bland annat lära dig:
• måla akvarell
• fota
• göra textila bilder
• färglära
• formlära

Engelska 1 ENSENG51 100 poäng

Kursen är för dig som vill bli bättre på att prata, skriva och förstå engelska.
Du får bland annat lära dig:
• ord och fraser på engelska
• hur man lever i olika engelsktalande länder
• stava och skriva texter
• grammatik
• använda gester och frågor när språket inte räcker
• förstå engelsk film och musik

Engelska 2 ENSENG52 100 poäng

Kursen är för dig som läst Engelska 1 och vill fördjupa dina kunskaper.
Du får bland annat lära dig :
• skriva reportage på engelska
• om skillnader mellan engelska i USA och Storbritannien
• skriva olika typer av texter
• göra muntliga presentationer

Kursen är för dig som vill lära dig:
• om olika tider i Europas historia
• ord och begrepp som hör till de olika tiderna
• hur människorna levde förr i tiden
• hur Sverige och världen blev industriländer
• om olika källor (brev, foton, berättelser) som berättar en släkts historia

Kursen är för dig som vill lära dig leva hälsosamt.
Du får bland annat lära dig om:
• mat som är bra för hälsan
• motion
• massage
• sömnens betydelse för att må bra
• avslappning

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om andra länder, olika klimat och hur folk lever i andra länder.
Du får bland annat lära dig:
• om jordens klimat, årstider och väder
• om hur jorden förändras av jordbävning och skogsavverkning
• hur du påverkar miljön och kan bidra till att den blir bättre
• använda karta och jordglob på olika sätt

Kursen är för dig som vill lära dig mer om hur samhället styrs.
Du får bland annat lära dig om:
• politiska partier i Sverige
• hur val går till
• Sveriges deltagande i EU
• de mänskliga rättigheterna
• din privatekonomi
• arbetsmarknaden och hur den fungerar

Kursen är för dig som är intresserad av att skriva och vill lära dig att skriva olika typer av texter. Du får bland annat lära dig skriva:
• brev och mail
• insändare
• artiklar
• dikter
• berättelser
• sagor

Kursen är för dig som vill lära dig mer om trafikregler och olika behörigheter för trafikfordon.
Du får lära dig:
• trafikregler
• risker i trafiken i samband med alkohol och droger
• vilka behörigheter som behövs för olika fordon
• om olika trafikmiljöer
• att vistas säkert i trafiken
• hur trafiken påverkar miljön

Är du redo att ansöka?

Klicka på länken nedan.