Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Om Läroviken

Läroviken är en etablerad vuxenutbildning i Sandviken som bidrar till att skapa en välmående och attraktiv kommun genom att erbjuda kvalificerade kurser och utbildningar, främst till vuxna som bor eller verkar inom Sandvikens kommun. Vi är en del av den kommunala verksamheten.

Sedan vuxenutbildningen startade 1968 för att utbilda vuxna som saknade behörighet för grund- eller gymnasieskola, har vi stöttat och väglett våra elever och bidragit med ökad kunskap. Vår historia visar på mod och handlingskraft, där vi har varit nytänkande och vågat testa nya sätt att undervisa på. Vi har varit delaktiga i olika forskningsprojekt och varit förebilder när det gäller att ta nya tankar och idéer till handling.

Vi möter våra elever där de befinner sig i livet. Därför är vi särskilt stolta över att ge människor tillfälle att skaffa sig bättre möjligheter till sysselsättning och behörighet till högre studier och livslångt lärande.

Idag erbjuder vi yrkesutbildningar som kan kompletteras inom särskilda ämnesområden, som ger behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. Vi skapar utvecklingsmöjligheter för de som behöver komplettera grundskole- och gymnasiebetyg. Dessutom erbjuder vi Lärvux för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och svenska för invandrare (SFI). Vi har även ett Lärcentrum, en resurs för distansstuderande på yrkeshögskolenivå, högskole- eller universitetsnivå.

Vår styrka är att vi ger våra elever möjligheter att påverka sin utbildning efter behov och önskemål.

Välkommen till Läroviken och din framtid!

 

Fram till våren 2024 hette Läroviken Centrum För Vuxnas Lärande (CVL).

Vill du veta mer om oss?

Hör av dig, vi berättar gärna mer