Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Tillgänglig­hets­redo­görelse

Tillgänglighets­redogörelse - för webbplats samt e‑tjänster

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse vår webbplats samt för de e-tjänster vi använder. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

Du som har begränsad synförmåga kan få problem att tillgodogöra dig information i ytor där det finns vit text på orange bakgrund.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 2024-05-30.

 

Tillgänglighetsredogörelse E-tjänsten för ansökan - Education.net

Education.net är ett system som används inom Centrum för vuxnas lärande och tillhandahålls av Tieto. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Vilka tjänster gäller tillgänglighetsredogörelsen för?

Redogörelsen gäller för följande tjänster:

 • Ansökan till vuxenutbildningen
  Du kan se dina kurser du sökt samt status (till exempel antagen, saknar komplettering, ej antagen). Du kan ta bort sökt kurs genom att klicka på papperskorgen bredvid kursen.

För dessa tjänster används systemet Education.Net från företaget Tieto.

Kända brister i tillgängligheten

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor.

Användare som behöver navigera med tangentbord eller annan hjälpteknik kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt.

Tillgänglighetsredogörelse – Edlevo

Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Vilka tjänster gäller tillgänglighetsredogörelsen för?

Redogörelsen gäller för följande tjänster:

 • Dina kurser
  Du kan se du blivit antagen till din eller dina kurser, se hur många poäng du ska läsa samt period (datum Från och med – Till och med).
 • Dina betyg
  När du läst en kurs och fått betyg av läraren så kan du se betygen här. Detta ska inte ses som ett utdrag ur betygskatalogen.
 • Studieplan
  Här ser du din studieplan, som du kan spara som pdf-fil direkt till din telefon eller dator. Här syns avslutade, pågående och kommande kurser. Har du gjort en studieplanering tillsammans med en Syv så syns även den planeringen under rubriken ”Motivering”.
 • Kursbesked
  Har du sökt en yrkesutbildning där det krävs att du tackar Ja eller Nej så visas denna rubrik. Här kan du tacka Ja eller Nej. Du kan även se om kurserna blivit inställda.
 • Ansökan
  Direktlänk till webbansökan

För dessa tjänster används Edlevo från företaget Tieto.

Kända brister i tillgängligheten

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor. Zoomning av innehåll kan också påverka läsbarhet i vissa moduler.

Användare som behöver navigera med tangentbord kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt samt att fält för att välja datum inte är anpassat för access via tangentbord.

Tillgänglighetsredovisning - Its Learning

Its Learning är den lärplattform som används inom Centrum för vuxnas lärande.

Tillgänglighetsredovisning uppdaterad av Its Learning: 15 februari 2021.
Itslearning är utformad för att vara kompatibel med WCAG 2.1 nivå AA med undantag av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Itslearning är utformad för att vara kompatibel med följande hjälpmedelstekniker:

 • Chrome med Jaws på Windows
 • Firefox med NVDA på Windows
 • Safari med Voice Over på macOS

Kända brister i tillgängligheten

 • Textalternativ kan vara mindre bra formulerade
 • Det finns exempel på text med otillräcklig kontrast.
 • På några få ställen används färg som den enda metoden för att förmedla information.
 • Vissa långa listor saknar relevanta bypass-block.
 • Vissa länkar kan inte bestämmas enbart utifrån länktext.
 • Vissa rubriker är inte beskrivande eller kan bestämmas programmässigt
 • Vissa etiketter i formulär saknar namn som matchar den visuella etiketten

Sammanställning av brister finns även på engelska via leverantörens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du stöter på tillgänglighetshinder i Its Learning kan du kontakta dem på support@itslearning.com.

Planerade åtgärder

Tillgänglighetsproblem rättas löpande och förbättringar kommer från leverantörerna i varje release. Ambitionen är att full tillgänglighet för tjänsterna ska uppnås senast 2023-06-30.

Kontakta oss om du upplever problem med e-tjänsterna eller webbplatsen

Kontakta oss om du:

 • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet Länk till annan webbplats.
Medborgarservice 026-24 00 00
Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående företag och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Granskning av e-tjänsterna har gjorts med hjälp av leverantörerna. Se även leverantören Tietos information om tillgänglighet Länk till annan webbplats. samt leverantören Its Learnings information om tillgänglighet Länk till annan webbplats.


Redogörelsen uppdaterades senast 2024-04-19

Vill du veta mer om oss?

Vi berättar gärna mer så tveka inte att höra dig!