Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Yrkeshögskola / produktionstekniker CNC/3D

Produktions­-tekniker, CNC/3D

Produktionstekniker är en yrkeshögskoleutbildning. Under utbildningen lär du dig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustri. Vår maskinpark är en av de modernaste med CNC maskiner från Haas upp till 5-axlar och full simultan.

I vårt 3D-labb där du spendera mycket tid har vi Xact Metal och Stratasys skrivare från Protech samt Formlabs ifrån 3D verkstan.

Du kan alltså skriva ut i de flesta plast och kompositmaterial samt i metall.

Förkunskaper

För att vara behörig krävs att du tidigare har gått en teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande i den gymnasiala vuxenutbildningen. Arbetslivserfarenhet inom skärande bearbetning.

Omfattning

Heltidsstudier, 400 yhp

Utbildningsstart

September 2024

Sista ansökningsdag

2024-05-26

Utbildningsplats

Teknik

Kontakt

Anders Jakobsson, 026-24 15 39 anders.jakobsson@edu.sandviken.se

Övrig information

Du får bland annat arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, CAD, CAM, additiv tillverkning 3D och produktionsekonomi. Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och tillverkning och vill arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra produktion. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Du avslutar utbildningen med att göra praktik (LIA) på ett företag i 20 veckor.

Studieinformation

Utbildningarna är på heltid, där ca 15-20 timmar/vecka är undervisning och ca 20 timmar/vecka är självstudier. Detta kan dock variera beroende på kurs.

Den första terminen är gemensam för de båda utbildningarna och ger dig en helhetsbild av tillverkningsindustrin. Du lär dig om produktionsprocesser inom stål- och pappersindustrin, Lean production, produktionslogistik, kvalitetssäkring, hållbar utveckling, och kommunikationens betydelse för effektiv produktion. Dessa kurser ger dig kunskaper för att kunna arbeta med förbättringar och effektiviseringar inom industrin. Dessutom läser du matematik som ligger till grund för dina kommande yrkeskunskaper.

Därefter följer ett år av yrkesspecifik utbildning du får bland annat arbeta med CNC-programmering, ritningsläsning, mätteknik, underhållsteknik, CAD, CAM, additiv tillverkning 3D och produktionsekonomi. innan du avslutar utbildningen med en termin Lärande i arbete (LIA) och examensarbete. Examensarbetet gör du på din LIA-plats.

Datorer

Under utbildningen får du låna en bärbar dator från skolan. Det är också möjligt att ansluta privata datorer och telefoner till skolans trådlösa nät.

Studiematerial

Yrkeshögskolan använder en webbportal, Itslearning, där de studerande har tillgång till visst kursmaterial och scheman. Den kurslitteratur som används får du dock köpa själv. På Itslearning publiceras även nyhetsmeddelanden och information som rör din utbildning. Inloggningsuppgifter får du vid kursstart.

LIA – Lärande i arbete

Den tredje terminen har du en kortare LIA på 3 veckor. Den sista terminen gör du resterande 17 veckor. Dessutom gör du då ett examensarbete på det företag där du har LIA.

Skolan ansvarar för att ta fram lämpliga LIA-platser. Till den avslutande LIA:n kan de företag som vill kalla till intervju för att välja vilken student som ska få vara hos dem. Övriga LIA-platser tillsätts av skolan.

Om du vill ordna en egen plats, t.ex. på annan ort, får du gärna göra det, men LIA-platsen måste godkännas av skolan så att den uppfyller kraven för utbildningen.

CSN - Centrala studiestödsnämnden

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN. Kontakta CSN Länk till annan webbplats. när du har frågor om studiemedel, hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Om du vill söka studiemedel för samtliga veckor ska du fylla i 100 yh-poäng per termin. 1 vecka motsvarar 5 yhp.

 

Är du redo att ansöka?