Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Yrkesutbildningar / undersköterska

Under­sköterska

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri samt inom området funktionsnedsättning.

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vi lägger mycket fokus på att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och vi blandar teori med praktiska övningar!

Förkunskaper

Svenska grundläggande / Svenska som andra språk grundläggande

Rekommenderade förkunskaper

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap grundläggande och
Samhällskunskap 1a1

Omfattning

Heltidsstudier, 65 veckor. 1350 poäng.

Utbildningsstart

19 augusti 2024

Ansökningsperiod

30 April - 17 juni

Antagningsbesked skickas ut kring den 5 juli till den e-postadress som du angav i din ansökan. Kontrollera din skräppost om du inte får meddelandet.

Övrig information

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

För att få skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, ska du även ha betyg i svenska 1 / svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1. (Totalt 1500 poäng)


Arbetsplatsförlagt lärande/praktik (APL) ingår. Kan förekomma både dagtid och kvällstid

 

Steg 1


Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Omvårdnad 1 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 1 (APL ingår)*

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Orienteringskurs

50 poäng

Steg 2


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Omvårdnad 2 (APL ingår)*

100 poäng

Social omsorg 2 (APL ingår)*

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Steg 3


Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Hälso- och sjukvård 2 (APL ingår)*

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Vård och omsorg specialisering

100 poäng

Totalt

1350 poäng gymnasiala kurser
50 poäng orienterinskurs

Psykologi 1
Läroboken finns att välja mellan 2 böcker
"Psykologi" av författaren Katri Cronlund, förlag Bonnier
ISBN 978-91-622-6025-5
eller
"Lev i tiden" av författaren Katri Cronlund, förlag Bonnier
ISBN978-91-523-2208-6

Social omsorg 1
Helen Carlander
ISBN: 9789151105383
Gleerups

Social omsorg 2

Helen Carlander
ISBN: 9789151105390
Gleerups

Omvårdnad 1
Maria Bengtsson, Maria Christidis,
Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund
ISBN: 9789151106410
Gleerups

Omvårdnad 2
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström, A-L Stenlund
ISBN: 9789151106427
Gleerups


Hälso- och sjukvård 1
Maria Bengtsson, Maria Christidis
Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund
ISBN: 9789151106458
Gleerups

Hälso- och sjukvård 2

Maria Bengtsson, Maria Christidis
Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund
ISBN: 9789151106465
Gleerups

Anatomi och fysiologi 1+2

Maria Bengtsson, Ulla Lundström
ISBN: 9789151105352
Gleerups

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Sonja Svensson Höstfält
ISBN: 9789152357743
Sanoma

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Marie Bäcklinder, Setterlund Irene Larsson
ISBN:9789151104492
Gleerups

Gerontologi och geriatrik
Eva-Lena Lindquist
ISBN: 9789151104454
Gleerups

Psykiatri 1
Christina Forsberg
ISBN: 9789127460454
Natur Kultur Läromedel

Psykiatri 2

Det här är validering

Vi kan ofta betydligt mer än vi har papper på; betyg, intyg eller andra utbildningsbevis. Vi lär oss nya saker hela livet och dina erfarenheter från fritiden, yrkeslivet, utbildning från annat land, arbetsmarknadskurser, interna kurser eller liknande kan du ha nytta av vid utbildning. Det är en vinst för både individ och samhälle att ta vara på kunnande som en person redan har.

Har du kunskaper och erfarenhet men saknar betyg för att söka en utbildning kan du validera för att bli behörig. Vill du anpassa nivån i en utbildning eller förkorta din studietid kan du validera för att inte behöva läsa det du redan kan.

Valideringen tar reda på det du redan kan och identifierar vad du behöver komplettera. På så sätt kan utbildningen inriktas mot rätt områden och studietiden kan förkortas.

Du som ska gå en yrkesutbildning på vuxenutbildningen

Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper. Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan i sådant fall leda till att din studietid kan kortas.

Så här går validering till - Valideringsprocessen

Valideringsprocessen innehåller flera steg och kommunernas vuxenutbildningar i Gävleborg arbetar utifrån en gemensam process.

Vid en validering kartläggs, dokumenteras, värderas och erkänns de kunskaper och erfarenheter du har mot uppsatta krav inom ett område eller en kurs.

Du startar med att göra en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Det kallas för inledande kartläggning och här får du stöd av en studie- och yrkesvägledare. Därefter gör du en fördjupad kartläggning tillsammans med yrkeslärare kopplat till det område eller den kurs du tänkt validera och utifrån detta tas beslut om validering.

Validering kan genomföras på olika sätt beroende av vad du ska validera. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området.

Om du behöver komplettera delar efter valideringen som du saknar för att uppnå hela området eller kursen får du en individuell studieplan för din kompletterande utbildning.

Både valideringens resultat och resultatet av din kompletterande utbildning bedöms och du får ett dokument, betyg eller intyg, på dina kunskaper.

Mer information om validering

Vill du validera eller veta mer om validering tar du kontakt med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din kommun.

Du hittar information även på Validering Gävleborg. Länk till annan webbplats.

Kontakta Läroviken

Telefon: 026-24 00 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se
Postadress: 811 80 Sandviken

OBS! Vi tar endast emot sökande som är folkbokförda i Sandvikens kommun. Då vi endast har ett fåtal platser


Innan du ansöker:
Planera dina studier med en studie- och yrkesvägledare.
Du tar kontakt via Medborgarservice Länk till annan webbplats.
Bifoga alltid betyg

Du ska motivera varför du behöver kursen och ditt mål med studierna.

Vi tar bara emot sökande folkbokförda i Sandvikens kommun

Om du saknar betyg i kurserna för de rekommenderade förkunskaperna, men har lärt dig motsvarande kunskaper på annat sätt, kan du anmäla dig till att göra ett digitalt nivåtest för att visa detta. Du måste anmäla dig senast en vecka före sista ansökningsdag till utbildningen.

Läs mer om hur du anmäler dig till ett nivåtest. Länk till annan webbplats.

Om du är folkbokförd i någon annan kommun än Sandviken så gör du din ansökan på vår hemsida, och du behöver bifoga ett yttrande från din hemkommun. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut om yttrande.

Är du redo att ansöka?

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga dina betyg och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen.