Öppna sök Sök
Öppna sök Sök
Läroviken

Vi är Läroviken

Läroviken hette fram till och med 23 april 2024 Centrum för vuxnas lärande (CVL).

Den kommunala vuxenutbildningen i Sandviken har en viktig samhällsfunktion och nu blir det ännu tydligare. Verksamheten har fått ny kraft och nytt namn.

Ett utvecklingsarbete har genomförts som bland annat gått ut på att hitta gemensamma värderingar för medarbetarna, sätta tydliga mål, identifiera drivkrafter och fundera över sätt att nå ut till nya elever.

En av de största drivkrafterna hos Läroviken är att vi vill möta våra elever där de befinner sig, ta vara på deras fulla potential och ge dem möjligheter att utvecklas!

Tillsammans med namnet lanseras också den här webbplatsen.